Pedagogisk bruk av Wiki
Kompetansemålene i læreplanverket for grunnskole- og videregående skole; LK-06, fokuserer på hvilke kunnskapsmål den enkelte elev skal oppnå etter de ulike trinn (IKT i skolen). Hvilken metodikk og hvilke verktøy som skal brukes på veien mot måloppnåelsen, sier Kunnskapsløftet lite om. Fylkeskommunen, kommunen og den enkelte skole står derfor svært fritt til selv å velge på hvilke måter undervisningen skal gjennomføres på. Med basis i kompetansemålene utarbeides det både årsplaner, halvårsplaner og ukeplaner som tilpasses lokale forhold. Dette kan være felles plan for alle fag, plan for enkeltfag, og plan for et trinn eller en klasse gjennom en - to ukers perioder. Også for måloppnåelse ift. grunnleggende digitale ferdigheter utarbeides det lokale IKT-planer som et lite univers av ressurser for undervisningsopplegg for det enkelte trinn og det enkelte fag. Et svært godt eksempel på dette er iktplan.no - som ble utviklet og driftet av Drammen kommune, og som i august 2013 ble overført til Senter for IKT i utdanningen for videreutvikling og drifting.Læreren, didaktikken og undervisningen
Wiki - er det lurt?


En Wiki kan være et godt redskap for kunnskapsbygging gjennom samarbeidslæring. Det er elevene selv som er aktive ved å tilføre, redigere og skape "sin egen lærebok". En Wiki kan brukes som side for alle ved en skole; med opprettelse av en enkeltside for hvert trinn. Den kan brukes av et trinn i fellesskap, eller av en klasse eller gruppe av elever. Wikien kan være et tverrfaglig prosjektarbeid eller omhandle et tema, brukes som ressursbank eller som skriveredskap for prosessorienterte tekster. Den kan inneholde enkeltsider med innhold i enkeltfag. Som verktøy er det bare fantasien som setter grenser for bruk. Det viktige er at elevene selv tilfører og redigerer; både eget og andres arbeid, og at de er med fra oppstart til produkt ved å gjøre Wikien levende med f.eks. tekst, bilder, video, tidslinje, lydfiler, spørreundersøkelser, hyperlenker m.m.

Som lærer vil du få mange roller å fylle under arbeidet med en Wiki. Du vil være klasseleder, organisator, igangsetter, motivator, veileder, tilrettelegger, evaluerer og vurderer osv. For å kunne vurdere elevenes arbeid kan det være lurt å på forhånd tenke gjennom og sette noen kriterier for arbeidet. Disse kriteriene må elevene få informasjon om, og de kan også gjerne opplyses eller minnes om dem underveis. Elisabeth Engum har utviklet et forslag til vurderingskriterier underlagt CC-lisens, som kan utvikles og tilpasses egen elevgruppe, og som kan være et godt grunnlag for vurdering av elevenes arbeid med Wikien.

I det å opprette en konto på Wikispaces og lage en ny Wiki, legge til sider og tilføre innhold, lage innholdsfortegnelse m.m. ligger det mye læring i; både for lærer og elever. Om du behøver litt hjelp til oppstarten, kan du finne det HER.Raske tips til mulig Wiki-innhold- elevens valg; egne artikler og temaer de har interesse for og vil fordype seg i
- oversette engelske tekster til norsk; f.eks. fra læreboka i engelsk
- oversette norsk tekst til engelsk, eller annet fremmedspråk
- utvikle lærebok rundt et tema; f.eks. planetene, Europa, Norge, flora og fauna
- redskap til bruk for vurdering av andres arbeid på en konstruktiv måte
- vise et prosjektarbeid som det ellers arbeides med uten digitale verktøy
- med egne ord å formulere egen kunnskap; f.eks. ved avslutning av et tema, eller etter leksearbeid.
- øve fagskriving - sakprosa - faktaskriving - leksikonskriving
- prosessorientert skriving
- vurdere ulike kilder opp mot hverandre og bruke Wikien til en orientering om det man har funnet ut.
- følgefortelling; en elev starter - skriver sitt navn og en setning. Elev 2 skriver sitt navn og neste setning. Elev 3 følger på med sitt navn og neste setning osv osv
- skoleavis - klasseavis
- se lenker nederst for merKlasse-Wiki


Å opprette og utvikle en Wiki sammen med en gruppe elever er svært spennende og lærerikt (Europawiki - 6. trinn). Det er moro å produsere for et ukjent publikum. Elevene får en følelse av mestring, og den sosiale interaksjonen med andre i elevgruppa kan gi økt selvfølelse og bidra til nærere relasjoner innad i gruppa. Likevel - eller kanskje nettopp derfor - i oppstarten kan det være et godt valg å lukke Wikien for andre enn klassen. For elevene, som selv er i en læringsprosess ift. å bruke verktøyet, som skal lære å dele, lære å samarbeide digitalt, og lære å åpne for at andre redigerer eget arbeid - kanskje det er nok i oppstarten?

Et tips kan derfor være:
Første runde: Arbeide på klassenivå - samarbeide innad i klassen
Andre runde: Åpne opp for at andre klasser kan redigere og jobbe videre med wikien.
Tredje runde: Åpne opp for at "hele verden" kan redigere og jobbe videre med wikien.


Lenker til ideer for pedagogisk bruk av Wiki
Hva?
Tittel
Hvem?
Hvor?
Innhold

Digitale artikler

Wiki - et verktøy for å styrke elevenes informasjonskompetanse
Per Terje Naalsund
Mediepedagogene
Informasjonstilgang på Internett. Hva er en Wiki? Wikipedia og elevenes bruk. Wikispaces- hva er det? Ideer til Wiki-aktiviteter.

Handen på hjärtet, vad kan du om Wikipedia
Kristina Alexanderson
Kristina Alexandersons blogg
Hva er Wikipedia? Hvordan fungerer Wikipedia? Tips til hva elevene bør lære om Wikipedia - som også kan overføres til Wikispaces.com

Pedagogisk bruk av Wiki
Wikibøker
Wikibøker
Hva kjennetegner Wiki? Forskning tilknyttet pedagogisk bruk av Wiki. Hvordan bruke Wiki i undervisning? Praktiske tips og undervisningsopplegg.

Wiki
Eva Bratvold, Frode Kyrkjebø, Elisabeth Engum, Senter for IKT i utdanningen
Iktplan.no
Hva er en Wiki? Hvorfor vurdere bruk av Wiki? Hvordan lage Wiki på Wikispaces.com? Redigering av Wiki - pass på! Hvordan kan Wiki brukes i skolen? Forslag til hvordan elevarbeid i en Wiki kan vurderes. (Utarbeidet ift. kompetansemål etter 10. trinn, men aktuell også for mellomtrinnet)
Wikier

Hjortsberg - English site
Berit Hope Olaussen, Karin Dahlberg Pettersen v/Fremmedspråksenteret
Hjortsberg - Wikispaces.com
Engelske lydfiler


Barnesanger
Siri Randem
Barnesanger - Wikispaces.com
En digital sangbok med barnesanger. Har også en stor ressursside med lenker til andre websider ifm. musikk.

Musikkrommet
Siri Randem
Musikkrommet - Wikispaces.com
Digital sangbok med kanonsanger, folketoner og sangleiker m.m. i toner og ord.


Sanderbarneskole
Sander barneskole - 7. trinn
Sanderbarneskole - Wikispaces.com
Eksempel på "følgefortelling" i norsk på 7. trinn.


Kirkenes skole mellomtrinnet
5. - 7. trinn
Kirkenes skole mellomtrinnet - Wikispaces.com
Elevarbeid om vær og vind, temaer i KRLE m.m.