Faglenker mellomtrinnet
imagesSB55O5RL.jpg

Å bruke digitale nettressurser i skolefagene kan være en integrert del av undervisningen for at elevene skal utvikle sine digitale ferdigheter. På denne siden finnes hyperlenker til faglige ressurssider på World Wide Web, tenkt som ressurser for pedagoger og elever hovedsaklig på 5. - 7. trinn.
Norsk


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøker
Lærebøker - samlesider
Fagbokforlaget, 1 - 7
Forlagets lærebøker i norsk

SamlesiderMatematikk


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider
Skolehjelperen - matematikk
LenkesideEngelsk


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøker
Cappelen Damm - Stairs 5 - 7
Innholdet følger læreverket.
Fagbokforlaget - 1 - 7 trinn
Lærebøker og nettressurser
Gyldendal Norsk Forlag - Steps 1 - 7
Innholdet følger læreverket.


Språkkunnskap

Dammskolen - Magic
Spill - "The princess in the Tower"

Samlesider
Hjortsberg - English online
Lenker til bruk i utdanningen i barne-, og ungdomskolen
Skolehjelperen - Engelsk
Lenkesamling
Engelskmellomtrinn
Engelsk grammatikk, lesing, skriving, kartleggingsprøver m.m.

Samfunnsfag


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider
Skolehjelperen - samfunnsfag
LenkesideNaturfag


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider
Skolehjelperen - naturfag
LenkesideKRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk)


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider
Skolehjelperen - KRLE
LenkesamlingKunst- og håndverk


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider
Skolehjelperen - Kunst- og håndverk
Lenkeside

Mat og helse


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøkerSamlesider


Musikk


Hva?
Hvem og hvor?
InnholdLærebøker
Lyd og musikk
A1freesoundeffects.com
Lydeffekter til nedlasting. Kan brukes til f.eks. å lage hørespill, tegneserier m.m.

Samlesider
Skolehjelperen - musikk
Lenkeside
Musikkrommet v/Siri Randem
En svært god Wiki-side med lyd og musikk, sangtekser,lydopptak m.m.
Barnesanger v/Siri Randem
En digital sangbok
Barnesanger v/Siri Randem
Lenkeside til musikkressurser online

Kroppsøving - Gym


Hva?
Hvem og hvor?
Innhold


Samlesider
Skolehjelperen
Lenkeside


Dataspill


- Om dataspill i skolen - forskningsbaserte artikler og informasjon om ulike dataspill

-

-

-

-